Tạo tài khoản
 

Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND | Ban hành: 14/05/2020  |  Hiệu lực: 14/05/2020  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND Về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
Số văn bản
256/2020/NQ-HĐND
Trích yếu
Về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
Người ký
Nguyễn Xuân Ký
Nơi ban hành
HĐND tỉnh Quảng Ninh
Loại văn bản
Nghị quyết
Phạm vi văn bản
Tỉnh Quảng Ninh
Ngày ban hành
14/05/2020
Tham chiếu
256/2020/NQ-HĐND
Ngày có hiệu lực
14/05/2020
Tham chiếu
256/2020/NQ-HĐND
Ngày hết hiệu lực một phần
09/07/2020
Tham chiếu
266/2020/NQ-HĐND