Tạo tài khoản
 

Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT | Ban hành: 09/10/2020| Hiệu lực: 25/11/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
Số văn bản
39/2020/TT-BGDĐT
Trích yếu
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
Người ký
Nguyễn Văn Phúc
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
09/10/2020
Tham chiếu
39/2020/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
25/11/2020
Tham chiếu
39/2020/TT-BGDĐT