Tạo tài khoản
 

Nghị định 17/2020/NĐ-CP | Ban hành: 05/02/2020  |  Hiệu lực: 22/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Số văn bản
17/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
05/02/2020
Tham chiếu
17/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
22/03/2020
Tham chiếu
17/2020/NĐ-CP