Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 17/2020/NĐ-CP | Ban hành: 05/02/2020  |  Hiệu lực: 22/03/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc
CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Đầu tưLuật Đầu tư
Expand Luật Đầu tư 2020Luật Đầu tư 2020
Expand Luật Đầu tư 2014, sửa đổi 2016Luật Đầu tư 2014, sửa đổi 2016
Expand Luật Đầu tư 2005Luật Đầu tư 2005
Collapse Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện KD của một số bộ ngànhSửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện KD của một số bộ ngành
Collapse Bộ Công thươngBộ Công thương
Thông tư 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Nghị định 77/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Thông tư 28/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Nghị định 17/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT Hợp nhất Nghị định Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCT Hợp nhất Nghị định Sửa đổi bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT Hợp nhất Nghị định Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Expand Bộ Xây dựngBộ Xây dựng
Expand Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Expand Bộ Thông tin và truyền thôngBộ Thông tin và truyền thông
Expand Bộ Tài chínhBộ Tài chính
Expand Bộ Khoa học và Công nghệBộ Khoa học và Công nghệ
Expand Bộ Y tếBộ Y tế
Expand Ngân hàng Nhà nướcNgân hàng Nhà nước
Expand VBQPPL về đầu tư (cũ)VBQPPL về đầu tư (cũ)
Expand Điều kiện kinh doanh trong MỘT SỐ lĩnh vựcĐiều kiện kinh doanh trong MỘT SỐ lĩnh vực
Expand Điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnĐiều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện