Tạo tài khoản
 

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT | Ban hành: 19/05/2020| Hiệu lực: 01/07/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Số văn bản
11/2020/TT-BGDĐT
Trích yếu
Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Người ký
Phạm Ngọc Thưởng
Chức danh
Thứ trưởng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
19/05/2020
Tham chiếu
11/2020/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
01/07/2020
Tham chiếu
11/2020/TT-BGDĐT