Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2020/TT-BCT | Ban hành: 18/06/2020| Hiệu lực: 03/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Số văn bản
13/2020/TT-BCT
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Người ký
Trần Tuấn Anh
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
18/06/2020
Tham chiếu
13/2020/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
03/08/2020
Tham chiếu
13/2020/TT-BCT