Tạo tài khoản
 

Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12 | Ban hành: 02/04/2008  |  Hiệu lực: 01/08/2008  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
04/2008/PL-UBTVQH12
Tên phụ
Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Phú Trọng
Chức danh
Chủ tịch
Loại văn bản
Pháp lệnh
Ngày ban hành
02/04/2008
Tham chiếu
04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày có hiệu lực
01/08/2008
Tham chiếu
04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/07/2013
Tham chiếu
15/2012/QH13
Nguồn
Công báo số 251+252