Tạo tài khoản
 

Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12 | Ban hành: 02/04/2008  |  Hiệu lực: 01/08/2008  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
02/04/2008
Ban hành
01/08/2008
Có hiệu lực
01/07/2013
Hết hiệu lực toàn bộ