Tạo tài khoản
 

Nghị định 163/2016/NĐ-CP | Ban hành: 21/12/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Số văn bản
163/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
21/12/2016
Tham chiếu
163/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2017
Tham chiếu
163/2016/NĐ-CP