Tạo tài khoản
 

Luật 08/2012/QH13 | Ban hành: 18/06/2012  |  Hiệu lực: 01/01/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 08/2012/QH13 Giáo dục đại học
Số văn bản
08/2012/QH13
Tên phụ
Luật Giáo dục đại học năm 2012;Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
Trích yếu
Giáo dục đại học
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
18/06/2012
Tham chiếu
08/2012/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2013
Tham chiếu
08/2012/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2017
Tham chiếu
97/2015/QH13
Nguồn
Công báo số 473+474, năm 2012