Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 01/02/2019  |  Hiệu lực: 15/02/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Bắc Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 06/TTr- SGTVT ngày 14 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Collapse TỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNGTỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNG
Expand Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệuChính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu
Expand Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệpChính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp
Expand Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lậpCơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Expand Công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tựCông nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự
Expand Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấnĐội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
Expand Đội tuyên truyền lưu độngĐội tuyên truyền lưu động
Expand Hàng rào kỹ thuật trong thương mạiHàng rào kỹ thuật trong thương mại
Expand Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏHỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Expand Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệpHỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Expand Phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật, tội phạmPhòng, chống hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm
Expand Quản lý, sử dụng nguồn vốn phát triển chính thứcQuản lý, sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức
Expand Quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, tiếp kháchQuản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, tiếp khách
Expand Quy định về chế độ thông tin báo cáoQuy định về chế độ thông tin báo cáo
Expand Qũy phòng, chống tội phạm, an ninh, trật tựQũy phòng, chống tội phạm, an ninh, trật tự
Expand Tang lễ, khuyến khích hoả tángTang lễ, khuyến khích hoả táng
Expand Tổ chức và quản lý chợTổ chức và quản lý chợ
Collapse TỔNG HỢPTỔNG HỢP
Expand Công tác dân vận, dân tộcCông tác dân vận, dân tộc
Expand Công tác văn thư, hành chínhCông tác văn thư, hành chính
Expand Cập nhật VBQPPL vào CSDL pháp luật quốc giaCập nhật VBQPPL vào CSDL pháp luật quốc gia
Expand Cụm tuyến dân cư vượt lũCụm tuyến dân cư vượt lũ
Expand Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ độngHoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động
Expand Hương ước, quy ước mẫu của thôn, bảnHương ước, quy ước mẫu của thôn, bản
Expand Khu kinh tế-thương mạiKhu kinh tế-thương mại
Expand Khuyến thươngKhuyến thương
Expand Lực lượng kiểm tra liên ngànhLực lượng kiểm tra liên ngành
Expand Phòng chống tệ nạn xã hộiPhòng chống tệ nạn xã hội
Expand Quản lý chó nuôiQuản lý chó nuôi
Expand Quản lý nhà nước về y tế địa phươngQuản lý nhà nước về y tế địa phương
Expand Quản lý đánh giầy, bán báo rongQuản lý đánh giầy, bán báo rong
Expand Qũy hỗ trợ tài năng trẻQũy hỗ trợ tài năng trẻ
Expand Thang bảng lương công ty nhà nướcThang bảng lương công ty nhà nước
Expand Thăm hỏi tai nạn giao thôngThăm hỏi tai nạn giao thông
Expand Trật tư viên an toàn giao thôngTrật tư viên an toàn giao thông
Expand Tổ an ninh tự quảnTổ an ninh tự quản
Expand Tổ chức phối hợp liên ngànhTổ chức phối hợp liên ngành
Expand Tổ dân phố trước PL dân chủ cơ sở 2007Tổ dân phố trước PL dân chủ cơ sở 2007
Expand Tự chủ biên chế, tài chínhTự chủ biên chế, tài chính
Collapse Văn bản hệ thống hóaVăn bản hệ thống hóa
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand LONG ANLONG AN
Collapse BẮC GIANGBẮC GIANG
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand ĐĂK NÔNGĐĂK NÔNG
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand ĐĂK LĂKĐĂK LĂK
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand SƠN LASƠN LA
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand Xây dựng nếp sống văn minh đô thịXây dựng nếp sống văn minh đô thị
Expand Đội quản lý trật tư đô thịĐội quản lý trật tư đô thị