Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 24/01/2019  |  Hiệu lực: 05/02/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


 
tusachluat.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

Số: 04/2019/QĐ-UBND

 

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

__________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo Tờ trình số 289/TTr-STC ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài chính về việc Quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3564/STP-XDKTVB ngày 23 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 3931/STP-XDKTVB ngày 14 tháng 11 năm 2018; trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nng (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Giá trị tài sản lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2019.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kim tra VBQPPL - B Tư Pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- TT TU, TT HĐND thành phố;
- UB MTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Báo Đà Nng, Báo Công an TPĐN;
- Đài Phát thanh - Truyền hình ĐN;
- Cổng TTĐT thành phố ĐN;
- VP UBND TPĐN: P.KT;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Collapse Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệpTiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợiQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Expand Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt NamQuản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bịTiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (tài sản công)Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (tài sản công)
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng khôngQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Expand Tiêu chuẩn, định mức & chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Tiêu chuẩn, định mức & chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thủy nội địaQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thủy nội địa
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hảiQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trangTiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang
Expand Chế độ quản lý, công khai tài sản công của lực lượng vũ trang nhân dânChế độ quản lý, công khai tài sản công của lực lượng vũ trang nhân dân
Collapse VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand AN GIANGAN GIANG
Expand BẮC KANBẮC KAN
Expand BẠC LIÊUBẠC LIÊU
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand TRÀ VINHTRÀ VINH
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand LONG ANLONG AN
Expand SÓC TRĂNGSÓC TRĂNG
Expand LÂM ĐỒNGLÂM ĐỒNG
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand KHÁNH HÒAKHÁNH HÒA
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand ĐẮK NÔNGĐẮK NÔNG
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand ĐĂK LĂKĐĂK LĂK
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand PHÚ THỌPHÚ THỌ
Expand THÁI BÌNHTHÁI BÌNH
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand KIÊN GIANGKIÊN GIANG
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand BÀ RỊA - VŨNG TÀUBÀ RỊA - VŨNG TÀU
Collapse ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Nghị quyết 150/2018/NQ-HĐND Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 30/2018/QĐ-UBND Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Quyết định 44/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 42/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Quyết định 45/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Expand THANH HÓATHANH HÓA
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand KOM TUMKOM TUM
Expand QUẢNG NAMQUẢNG NAM
Expand SƠN LASƠN LA
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand  Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
Expand Quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trườngQuản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường