Tạo tài khoản
 

Quyết định 33/2020/QĐ-TTg | Ban hành: 12/11/2020| Hiệu lực: 31/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 33/2020/QĐ-TTg Về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
Số văn bản
33/2020/QĐ-TTg
Trích yếu
Về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/11/2020
Tham chiếu
33/2020/QĐ-TTg
Ngày có hiệu lực
31/12/2020
Tham chiếu
33/2020/QĐ-TTg