Tạo tài khoản
 

Thông tư 3/2020/TT-BNV | Ban hành: 21/07/2020| Hiệu lực: 05/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 3/2020/TT-BNV Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Số văn bản
3/2020/TT-BNV
Trích yếu
Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Nơi ban hành
Bộ Nội vụ
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
21/07/2020
Tham chiếu
3/2020/TT-BNV
Ngày có hiệu lực
05/09/2020
Tham chiếu
3/2020/TT-BNV