Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 3/2020/TT-BNV | Ban hành: 21/07/2020| Hiệu lực: 05/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Tố cáoLuật Tố cáo
Collapse Luật Tố cáo 2018Luật Tố cáo 2018
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn quy định chi tiết2. Hướng dẫn quy định chi tiết
Expand Quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo trong quân đội, công anQuy định về tố cáo, giải quyết tố cáo trong quân đội, công an
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Giải quyết tố cáo trong TANDGiải quyết tố cáo trong TAND
Collapse  Trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức Trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư 3/2020/TT-BNV Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Expand Luật Tố cáo 2011Luật Tố cáo 2011
Expand Công văn giải đáp áp dụng pháp luật tố cáo (không phải VBQPPL)Công văn giải đáp áp dụng pháp luật tố cáo (không phải VBQPPL)