Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

TÌM TẤT CẢ CÁC VĂN BẢN, NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN TỪNG CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT QUA CÁC THỜI KỲ CHỈ BẰNG MỘT VÀI THAO TÁC ĐƠN GIẢN

 

Bước 1. Truy cập http://luattrongtay.vn/ và Nhập từ khóa là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất chuyên ngành, ví dụ “Bộ luật hình sự”… à Bấm “Tìm kiếm”

 

 

Bước 2: Bấm chọn kết quả tìm kiếm hiển thị đầu tiên

 

 

Bước 3: Bấm “Xem các văn bản cùng chuyên ngành”

 

 

 

 

 

Luattrongtay.vn - Chỉ cần tìm một lần là tìm ngay được tất cả các văn bản cùng một chuyên ngành pháp luật