Tạo tài khoản
 

Thông tư 47/2020/TT-BTC | Ban hành: 27/05/2020  |  Hiệu lực: 23/01/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Ngày Trạng thái văn bản Văn bản căn cứ
23/01/2020
Có hiệu lực
27/05/2020
Ban hành