Tạo tài khoản
 

Thông tư 121/2020/TT-BQP | Ban hành: 08/10/2020| Hiệu lực: 22/11/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 121/2020/TT-BQP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Số văn bản
121/2020/TT-BQP
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
Người ký
Ngô Xuân Lịch
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Quốc phòng
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
08/10/2020
Tham chiếu
121/2020/TT-BQP
Ngày có hiệu lực
22/11/2020
Tham chiếu
121/2020/TT-BQP