Tạo tài khoản
 

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN | Ban hành: 26/06/2020| Hiệu lực: 10/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Số văn bản
01/2020/QĐ-KTNN
Trích yếu
Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Nơi ban hành
Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản
Quyết định
Ngày ban hành
26/06/2020
Tham chiếu
01/2020/QĐ-KTNN
Ngày có hiệu lực
10/08/2020
Tham chiếu
01/2020/QĐ-KTNN