Tạo tài khoản
 

Thông tư 50/2020/TT-BTC | Ban hành: 01/06/2020  |  Hiệu lực: 01/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 50/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Số văn bản
50/2020/TT-BTC
Trích yếu
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Người ký
Vũ Thị Mai
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
01/06/2020
Tham chiếu
50/2020/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
01/06/2020
Tham chiếu
50/2020/TT-BTC
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/01/2021