Tạo tài khoản
 

Nghị định 149/2016/NĐ-CP | Ban hành: 11/11/2016  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
Số văn bản
149/2016/NĐ-CP
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
11/11/2016
Tham chiếu
149/2016/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2017
Tham chiếu
149/2016/NĐ-CP