Tạo tài khoản
 

Nghị định 05/2020/NĐ-CP | Ban hành: 03/01/2020  |  Hiệu lực: 03/01/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 05/2020/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành
Số văn bản
05/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật luật do Chính phủ ban hành
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
03/01/2020
Tham chiếu
05/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
03/01/2020
Tham chiếu
05/2020/NĐ-CP