Tạo tài khoản
 

Thông tư 60/2020/TT-BTC | Ban hành: 19/06/2020| Hiệu lực: 03/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 60/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Số văn bản
60/2020/TT-BTC
Trích yếu
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
19/06/2020
Tham chiếu
60/2020/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
03/08/2020
Tham chiếu
60/2020/TT-BTC