Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 60/2020/TT-BTC | Ban hành: 19/06/2020| Hiệu lực: 03/08/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2015Luật Ban hành VBQPPL 2015
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2008Luật Ban hành VBQPPL 2008
Expand Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004
Collapse HỆ THỐNG HÓA VBQPPLHỆ THỐNG HÓA VBQPPL
Expand Bộ Tư phápBộ Tư pháp
Expand Chính phủ, Thủ tướng Chính phủChính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Expand Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng
Expand ỦY BAN DÂN TỘCỦY BAN DÂN TỘC
Expand Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Expand Bộ Y tếBộ Y tế
Expand Bộ Nội vụBộ Nội vụ
Expand Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Collapse Bộ Tài chínhBộ Tài chính
Thông tư 04/2019/TT-BTC Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Quyết định 71/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018
Quyết định 90/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
Quyết định 1859/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài Chính
Thông tư 28/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
Thông tư 17/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
Thông tư 38/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
Thông tư 60/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
Expand Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Expand Ngân hàng Nhà nướcNgân hàng Nhà nước
Expand Bộ Xây dựngBộ Xây dựng
Expand THANH TRA CHÍNH PHỦTHANH TRA CHÍNH PHỦ
Expand BỘ CÔNG THƯƠNGBỘ CÔNG THƯƠNG
Expand BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNGBỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Expand BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆBỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Expand Bộ Giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải
Expand Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường
Expand Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002
Expand VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)
Expand HỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGHỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNG