Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành


 

Nội dung quy định tại điểm 6 Mục I này được hướng dẫn bởi Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.