Tạo tài khoản
 

Thông tư 23/2020/TT-BCT | Ban hành: 09/09/2020| Hiệu lực: 30/10/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Số văn bản
23/2020/TT-BCT
Trích yếu
Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Nơi ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
09/09/2020
Tham chiếu
23/2020/TT-BCT
Ngày có hiệu lực
30/10/2020
Tham chiếu
23/2020/TT-BCT