Tạo tài khoản
 

Nghị định 67/2018/NĐ-CP | Ban hành: 14/05/2018  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Số văn bản
67/2018/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
14/05/2018
Tham chiếu
67/2018/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/07/2018
Tham chiếu
67/2018/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
04/09/2018
Tham chiếu
114/2018/NĐ-CP