Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 67/2018/NĐ-CP | Ban hành: 14/05/2018  |  Hiệu lực: 01/07/2018  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Thủy lợiLuật Thủy lợi
Expand Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi 2001Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi 2001
Expand Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994Pháp lệnh Khai thác & bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994
Collapse Luật Thủy lợi 2017Luật Thủy lợi 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Expand Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nướcHỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
Thông tư 73/2018/TT-BTC Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
Expand Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đêLập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Quản lý an toàn đậpQuản lý an toàn đập
Expand Định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặnĐịnh mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn