Tạo tài khoản
 

Nghị định 151/2017/NĐ-CP | Ban hành: 26/12/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Số văn bản
151/2017/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
26/12/2017
Tham chiếu
151/2017/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/01/2018
Tham chiếu
151/2017/NĐ-CP