Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 151/2017/NĐ-CP | Ban hành: 26/12/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2018  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


Phụ lục đính kèm
 
Phụ lục.doc
CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017
Expand 1. Luật1. Luật
Collapse 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Nghị định 29/2018/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Nghị định 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Thông tư 37/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
Nghị định 70/2018/NĐ-CP Quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Thông tư 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản !ý, sử dụng tài sản công
Thông tư 63/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Thông tư 57/2018/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Thông tư 10/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Nghị định 69/2019/NĐ-CP Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệpTiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợiQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Expand Quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt NamQuản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bịTiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (tài sản công)Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (tài sản công)
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng khôngQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
Expand Tiêu chuẩn, định mức & chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Tiêu chuẩn, định mức & chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Expand Những quy định khácNhững quy định khác
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thủy nội địaQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thủy nội địa
Expand Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hảiQuản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Expand Tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trangTiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô của Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang
Expand Chế độ quản lý, công khai tài sản công của lực lượng vũ trang nhân dânChế độ quản lý, công khai tài sản công của lực lượng vũ trang nhân dân
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand  Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
Expand Quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trườngQuản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường