Tạo tài khoản
 

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT | Ban hành: 29/05/2020  |  Hiệu lực: 14/07/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 12/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
Số văn bản
12/2020/TT-BTTTT
Trích yếu
Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
Người ký
Nguyễn Mạnh Hùng
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
29/05/2020
Tham chiếu
12/2020/TT-BTTTT
Ngày có hiệu lực
14/07/2020
Tham chiếu
12/2020/TT-BTTTT