Tạo tài khoản
 

Luật 41/2013/QH13 | Ban hành: 25/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 41/2013/QH13 Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Số văn bản
41/2013/QH13
Tên phụ
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013
Trích yếu
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
25/11/2013
Tham chiếu
41/2013/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2015
Tham chiếu
41/2013/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2019
Tham chiếu
35/2018/QH14
Nguồn
Công báo số 1005+1006, năm 2013