Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Luật 41/2013/QH13 | Ban hành: 25/11/2013  |  Hiệu lực: 01/01/2015  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vậtLuật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Collapse Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013
Collapse 1. Luật1. Luật
Luật 41/2013/QH13 Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, cấm sử dụng & mã số HSDanh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, cấm sử dụng & mã số HS
Expand Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật & phải phân tích nguy cơ dịch hạiDanh mục đối tượng kiểm dịch thực vật & phải phân tích nguy cơ dịch hại
Expand Kiểm dịch thực vật nội địaKiểm dịch thực vật nội địa
Expand Phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệpPhân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Expand Phân tích nguy cơ độc hại đối với vật thểPhân tích nguy cơ độc hại đối với vật thể
Expand Quản lý thuốc bảo vệ thực vậtQuản lý thuốc bảo vệ thực vật
Expand Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụngThu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
Expand Trang phục, phù hiệu... thẻ Công chức kiểm dịch thực vậtTrang phục, phù hiệu... thẻ Công chức kiểm dịch thực vật
Expand Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu, quá cảnhTrình tự thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu, quá cảnh
Expand Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtĐiều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Expand Cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịchCấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001
Expand Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 1993Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 1993
Expand VBQPPL về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (cũ)VBQPPL về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (cũ)