Tạo tài khoản
 

Thông tư 13/2020/TT-NHNN | Ban hành: 13/11/2020| Hiệu lực: 28/12/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 13/2020/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Số văn bản
13/2020/TT-NHNN
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Người ký
Đoàn Thái Sơn
Nơi ban hành
Ngân hàng Nhà nước
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
13/11/2020
Tham chiếu
13/2020/TT-NHNN
Ngày có hiệu lực
28/12/2020
Tham chiếu
13/2020/TT-NHNN