Tạo tài khoản
 

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND | Ban hành: 07/02/2020  |  Hiệu lực: 20/02/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Quyết định 05/2020/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Số văn bản
05/2020/QĐ-UBND
Trích yếu
Quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Người ký
Trần Ngọc Căng
Nơi ban hành
UBND tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản
Quyết định
Phạm vi văn bản
Tỉnh Quảng Ngãi
Ngày ban hành
07/02/2020
Tham chiếu
05/2020/QĐ-UBND
Ngày có hiệu lực
20/02/2020
Tham chiếu
05/2020/QĐ-UBND