Tạo tài khoản
 

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH | Ban hành: 12/12/2017 | Trạng thái: Chưa xác định

Thuộc tính Nội dung
Tên
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
09/VBHN-VPQH
Trích yếu
Hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Hạnh Phúc
Nơi ban hành
Văn phòng Quốc hội
Loại văn bản
Văn bản hợp nhất
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/12/2017
Tham chiếu
09/VBHN-VPQH
Tham chiếu
09/VBHN-VPQH