Tạo tài khoản
 

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT | Ban hành: 27/07/2020| Hiệu lực: 11/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Số văn bản
20/2020/TT-BGDĐT
Trích yếu
Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Nơi ban hành
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
27/07/2020
Tham chiếu
20/2020/TT-BGDĐT
Ngày có hiệu lực
11/09/2020
Tham chiếu
20/2020/TT-BGDĐT