Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT | Ban hành: 27/07/2020| Hiệu lực: 11/09/2020 | Trạng thái: Chưa hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Giáo dục đại học 2012Luật Giáo dục đại học 2012
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạoBồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
Expand Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại họcChuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
Collapse Chế độ đối với giảng viên đại họcChế độ đối với giảng viên đại học
Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT Ban hành Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Expand Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quyCông tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy
Expand Hoạt động khoa học, công nghệ trong cơ sở giáo dục đại họcHoạt động khoa học, công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
Expand Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu sốHỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số
Expand Kiểm định, đánh giá chất lượng chương trình, cơ sở giáo dục ĐH, CĐKiểm định, đánh giá chất lượng chương trình, cơ sở giáo dục ĐH, CĐ
Expand Liên kết đào tạo trình độ đại họcLiên kết đào tạo trình độ đại học
Expand Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại họcPhân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
Expand Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩQuy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Expand Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳngQuy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
Expand Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và thành viênQuy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và thành viên
Expand Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại họcQuy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
Expand Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại họcQuy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Expand Thành lập, đình chỉ, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học, học việnThành lập, đình chỉ, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học, học viện
Expand Tổ chức hoạt động Đại học quốc gia và thành viênTổ chức hoạt động Đại học quốc gia và thành viên
Expand Điều kiện, thủ tục mở...thu hồi ngành đào tạo ĐH & sau ĐHĐiều kiện, thủ tục mở...thu hồi ngành đào tạo ĐH & sau ĐH
Expand Điều lệ trường cao đẳngĐiều lệ trường cao đẳng
Expand Điều lệ trường đại họcĐiều lệ trường đại học
Expand Đào tạo chất lượng cao trình độ đại họcĐào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Expand Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại họcĐào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Expand Đào tạo trình độ thạc sĩĐào tạo trình độ thạc sĩ
Expand Đánh giá kết quả của người học đại học chính quyĐánh giá kết quả của người học đại học chính quy
Expand Chuyển đổi loại hình trường đại họcChuyển đổi loại hình trường đại học
Expand Chương trình khung, giáo trình giáo dục đại học, cao đẳngChương trình khung, giáo trình giáo dục đại học, cao đẳng
Expand Tuyển sinh, đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)Tuyển sinh, đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)
Expand Tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏeTổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Expand Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viênĐào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG