Tạo tài khoản
 

Nghị định 221/2013/NĐ-CP | Ban hành: 30/12/2013  |  Hiệu lực: 15/02/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 221/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số văn bản
221/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/12/2013
Tham chiếu
221/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/02/2014
Tham chiếu
221/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
30/10/2016
Tham chiếu
136/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 113+114, năm 2014