Tạo tài khoản
 

Thông tư 18/2020/TT-BYT | Ban hành: 12/11/2020| Hiệu lực: 01/01/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 18/2020/TT-BYT Quy định hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện, hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng, điều kiệm bảo đảm, trách nhiệm thực hiện hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
Số văn bản
18/2020/TT-BYT
Trích yếu
Quy định hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện, hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng, điều kiệm bảo đảm, trách nhiệm thực hiện hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
Người ký
Nguyễn Trường Sơn
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Y tế
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
12/11/2020
Tham chiếu
18/2020/TT-BYT
Ngày có hiệu lực
01/01/2021
Tham chiếu
18/2020/TT-BYT