Tạo tài khoản
 

Thông tư 56/2014/TT-BTC | Ban hành: 28/04/2014  |  Hiệu lực: 14/06/2014  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Số văn bản
56/2014/TT-BTC
Trích yếu
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Người ký
Trần Văn Hiếu
Chức danh
Thứ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Tài chính
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ban hành
28/04/2014
Tham chiếu
56/2014/TT-BTC
Ngày có hiệu lực
14/06/2014
Tham chiếu
56/2014/TT-BTC
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2017
Tham chiếu
233/2016/TT-BTC
Nguồn
Công báo từ số 631 đến số 632