Tạo tài khoản
 

Luật 97/2015/QH13 | Ban hành: 25/11/2015  |  Hiệu lực: 01/01/2017  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 97/2015/QH13 Phí và lệ phí
Số văn bản
97/2015/QH13
Tên phụ
Luật Phí và lệ phí năm 2015;Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015
Trích yếu
Phí và lệ phí
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
25/11/2015
Tham chiếu
97/2015/QH13
Ngày có hiệu lực
01/01/2017
Tham chiếu
97/2015/QH13
Ngày hết hiệu lực một phần
01/01/2018
Tham chiếu
09/2017/QH14
Nguồn
Công báo số 1261+1262, năm 2015