Tạo tài khoản
 

Luật 18/2017/QH14 | Ban hành: 21/11/2017  |  Hiệu lực: 01/01/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Luật 18/2017/QH14 Thủy sản
Số văn bản
18/2017/QH14
Tên phụ
Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;Luật Thủy sản năm 2017;Luật Thủy sản ngày 21/11/2017
Trích yếu
Thủy sản
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Nơi ban hành
Quốc hội
Loại văn bản
Luật
Ngày ban hành
21/11/2017
Tham chiếu
18/2017/QH14
Ngày có hiệu lực
01/01/2019
Tham chiếu
18/2017/QH14