Tạo tài khoản
 

Nghị định 32/2019/NĐ-CP | Ban hành: 10/04/2019  |  Hiệu lực: 01/06/2019  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 32/2019/NĐ-CP Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Số văn bản
32/2019/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Ngày ban hành
10/04/2019
Tham chiếu
32/2019/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
01/06/2019
Tham chiếu
32/2019/NĐ-CP