Tạo tài khoản
 

Nghị định 65/2020/NĐ-CP | Ban hành: 10/06/2020  |  Hiệu lực: 15/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 65/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Số văn bản
65/2020/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
10/06/2020
Tham chiếu
65/2020/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/06/2020
Tham chiếu
65/2020/NĐ-CP