Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành

Nghị định 65/2020/NĐ-CP | Ban hành: 10/06/2020  |  Hiệu lực: 15/06/2020  |  Trạng thái: Còn hiệu lực


CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH
Collapse Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trúLuật Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú
Collapse Luật Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2014Luật Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2014
Expand 1. Luật1. Luật
Expand 2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành2. Hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành
Expand Mẫu giấy tờ nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VNMẫu giấy tờ nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN
Expand Phối hợp quản lý xuất nhập cảnh của bộ ngành & địa phươngPhối hợp quản lý xuất nhập cảnh của bộ ngành & địa phương
Expand Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoàiThí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
Expand Thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú tại Bộ ngoại giaoThủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú tại Bộ ngoại giao
Expand Tạm trú của người nước ngoàiTạm trú của người nước ngoài
Expand Trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh,  nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc giaTrách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
Expand VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGVBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Collapse Chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnhChế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Nghị định 65/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Expand Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2000Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 2000
Expand Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 1992Pháp lệnh Nhập cảnh ... của người nước ngoài tại VN 1992
Expand Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2007Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2007
Expand Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2000Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN 2000
Expand Nghị định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh 1995Nghị định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh 1995
Expand Cấp giấy thông hành cho công dân VN & LàoCấp giấy thông hành cho công dân VN & Lào
Expand VBQPPL về xuất nhập cảnh (cũ)VBQPPL về xuất nhập cảnh (cũ)
Expand Cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APECCấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC