Tạo tài khoản
 
Xem các văn bản cùng chuyên ngành
Quyết định 41/2019/QĐ-UBND | Ban hành: 10/01/2020 | Trạng thái: Chưa xác định


 
tusachluat.vn

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Số: 41/2019/QĐ-UBND

 

Hưng Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công thương

_____________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1680/TTr-SCT ngày 12 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương, gồm

1. Chỉ thị số 16A/1999/CT-UB ngày 18/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu;

2. Chỉ thị số 12/CT-UB ngày C của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh;

3. Chỉ thị số 06/2001/CT-UB ngày 18/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân;

4. Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 08/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện;

5. Chỉ thị số 15/2002/CT-UB ngày 23/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn;

6. Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện;

7. Quyết định số 240/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Collapse Luật Ban hành VBQPPLLuật Ban hành VBQPPL
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2015Luật Ban hành VBQPPL 2015
Expand Luật Ban hành VBQPPL 2008Luật Ban hành VBQPPL 2008
Expand Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004
Expand HỆ THỐNG HÓA VBQPPLHỆ THỐNG HÓA VBQPPL
Expand Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002Luật Ban hành VBQPPL 1996, sửa đổi 2002
Expand VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)VBQPPL về ban hành VBQPPL (cũ)
Collapse HỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNGHỆ THỐNG HÓA VBQPPL ĐỊA PHƯƠNG
Expand THỪA THIÊN HUẾTHỪA THIÊN HUẾ
Expand CẦN THƠCẦN THƠ
Expand BÌNH THUẬNBÌNH THUẬN
Expand GIA LAIGIA LAI
Expand BẮC KẠNBẮC KẠN
Expand HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH
Expand BẮC NINHBẮC NINH
Expand CÀ MAUCÀ MAU
Expand SÓC TRĂNGSÓC TRĂNG
Expand CAO BẰNGCAO BẰNG
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand KON TUMKON TUM
Expand VĨNH PHÚCVĨNH PHÚC
Expand TUYÊN QUANGTUYÊN QUANG
Expand NINH BÌNHNINH BÌNH
Expand HÀ GIANGHÀ GIANG
Expand HÀ NAMHÀ NAM
Expand NAM ĐỊNHNAM ĐỊNH
Expand TIỀN GIANGTIỀN GIANG
Expand HÀ TĨNHHÀ TĨNH
Expand LẠNG SƠNLẠNG SƠN
Expand NGHỆ ANNGHỆ AN
Expand ĐÀ NẴNGĐÀ NẴNG
Expand BÀ RỊA - VŨNG TÀUBÀ RỊA - VŨNG TÀU
Expand BÌNH PHƯỚCBÌNH PHƯỚC
Expand LÀO CAILÀO CAI
Expand LONG ANLONG AN
Expand QUẢNG TRỊQUẢNG TRỊ
Expand TÂY NINHTÂY NINH
Expand HẢI PHÒNGHẢI PHÒNG
Expand NINH THUẬNNINH THUẬN
Expand YÊN BÁIYÊN BÁI
Expand BÌNH DƯƠNGBÌNH DƯƠNG
Expand QUẢNG NINHQUẢNG NINH
Expand HÒA BÌNHHÒA BÌNH
Expand ĐĂK NÔNGĐĂK NÔNG
Expand QUẢNG BÌNHQUẢNG BÌNH
Expand QUẢNG NGÃIQUẢNG NGÃI
Expand ĐỒNG NAIĐỒNG NAI
Expand THÁI BÌNHTHÁI BÌNH
Expand THÁI NGUYÊNTHÁI NGUYÊN
Expand SƠN LASƠN LA
Expand ĐIỆN BIÊNĐIỆN BIÊN
Expand ĐĂK LĂKĐĂK LĂK
Expand BẾN TREBẾN TRE
Expand HẢI DƯƠNGHẢI DƯƠNG
Expand VĨNH LONGVĨNH LONG
Expand BÌNH ĐỊNHBÌNH ĐỊNH
Expand LAI CHÂULAI CHÂU
Expand AN GIANGAN GIANG
Collapse HƯNG YÊNHƯNG YÊN
Quyết định 41/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công thương
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Expand ĐỒNG THÁPĐỒNG THÁP
Expand HÀ NỘIHÀ NỘI
Expand PHÚ YÊNPHÚ YÊN
Expand BẮC GIANGBẮC GIANG
Expand HẬU GIANGHẬU GIANG