Tạo tài khoản
 

Nghị định 111/2013/NĐ-CP | Ban hành: 30/09/2013  |  Hiệu lực: 15/11/2013  |  Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Thuộc tính Nội dung
Tên
Nghị định 111/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Số văn bản
111/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng
Nơi ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
30/09/2013
Tham chiếu
111/2013/NĐ-CP
Ngày có hiệu lực
15/11/2013
Tham chiếu
111/2013/NĐ-CP
Ngày hết hiệu lực một phần
15/08/2016
Tham chiếu
56/2016/NĐ-CP
Nguồn
Công báo số 661+662, năm 2013