Tạo tài khoản
 

Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH | Ban hành: 12/10/2020| Hiệu lực: 01/10/2021 | Trạng thái: Chưa hiệu lực

Thuộc tính Nội dung
Tên
Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Số văn bản
07/2020/TT-BLĐTBXH
Trích yếu
Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Người ký
Đào Ngọc Dung
Chức danh
Bộ trưởng
Nơi ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản
Thông tư
Phạm vi văn bản
Toàn quốc
Ngày ban hành
12/10/2020
Tham chiếu
07/2020/TT-BLĐTBXH
Ngày có hiệu lực
01/10/2021
Tham chiếu
07/2020/TT-BLĐTBXH