Tạo tài khoản
 

Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 | Ban hành: 02/07/2002  |  Hiệu lực: 01/10/2002  |  Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thuộc tính Nội dung
Tên
Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 Xử lý vi phạm hành chính
Số văn bản
44/2002/PL-UBTVQH10
Tên phụ
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002
Trích yếu
Xử lý vi phạm hành chính
Người ký
Nguyễn Văn An
Chức danh
Chủ tịch
Loại văn bản
Pháp lệnh
Ngày ban hành
02/07/2002
Tham chiếu
44/2002/PL-UBTVQH10
Ngày có hiệu lực
01/10/2002
Tham chiếu
44/2002/PL-UBTVQH10
Ngày hết hiệu lực một phần
21/03/2007
Tham chiếu
31/2007/PL-UBTVQH11
Ngày hết hiệu lực toàn bộ
01/07/2013
Tham chiếu
15/2012/QH13
Nguồn
Công báo số 43